Korttidspermittering utökas till 80%

Ung kvinna arbetar vid datorn

De senaste veckorna har det tillkommit flera stödmöjligheter i spåren efter covid-19. Sedan tidigare är det möjligt för företag att korttidspermittera personal 20, 40 eller 60%. Från första maj utökas möjligheten att permittera personal till 80%.

Under maj, juni och juli har du som arbetsgivare möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80% av arbetstiden. Stödet träder i kraft den 1 juni men kan tillämpas retroaktivt från 1 maj. Företag med kollektivavtal måste förhandla med facket innan permitteringen kan tillämpas. Företag utan kollektivavtal måste skriva avtal med personalen. Kravet är att minst 70% av personalstyrkan ska utnyttja korttidsarbete på 80%-nivån.

Nytt är också stöd för fasta kostnader för företag som tappat minst 30% av sina intäkter i mars-april 2020 jämfört med 2019. Stödet kan sökas av företag med en omsättning om minst 250 000kr. Beroende på omsättningstapp är storleken på stödet mellan 22,5 och 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Stödet betalas ut av skatteverket och beräknas träda i kraft 1 juli.

Sedan tidigare har regeringen beslutat om andra stödåtgärder:

  • Ersättning för sjuklönekostnader för företag
  • Anstånd med skattebetalningar
  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Statlig lånegaranti till bankerna för att underlätta bankernas kreditgivning till företag som drabbats ekonomiskt av Coronakrisen (svårt för småföretag att få del av)
  • Rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher (svårt i praktiken, måste förhandlas med hyresvärden)

Behöver du hjälp och råd med vad du som företagare kan få för stöd?

Kontakta oss på Ådemark Ekonomi, 021-102790.