Dags för anmälan av huvudman

Klocka

Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 1 februari 2018. Som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism antog Europaparlamentet och rådet under 2015 ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän. På så vis ska t ex banker och finanspolis kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Riksdagen har därför beslutat om en ny lag om registrering av verklig huvudman.

Läs mer om verklig huvudman