Bokslut och årsredovisning

Sammanställning, plattform och konturen av ditt företag.

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen och ligger till grund för beskattningen.

Alla företag, oavsett bolagsform, har skyldighet enligt lag att avsluta bokföringsåret med ett bokslut. Det finns olika typer av bokslut. Valet av bokslutsform beror bl.a. på företagets omsättning och bolagsform.

Årsredovisningen ger en rättvis bild över företagets resultat och ställning och är offentlig för bl.a. leverantörer, kreditgivare och konkurrenter. Det är därför viktigt att årsredovisningen upprättas på ett professionellt sätt då många intressenter tar del av den information som lämnas.

Vi utför bokslut och årsredovisningar i två olika varianter: Antingen har du redan lämnat hanteringen av löpande bokföring och redovisning åt oss och vill även låta oss göra bokslut och årsredovisning. Eller också sköter du själv den löpande redovisningen under året och anlitar oss enbart för att göra bokslut och årsredovisning. Du väljer.

Vi upprättar årsbokslut efter gällande redovisningsnormer och tar tillvara givna möjligheter i fråga om resultatplanering och skattesyften. Har ditt företag använt ett eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen ser vi till att importera alla underlag till vårt eget bokslutsprogram.

Lovisa Britte

Frihet

Sköt den löpande bokföringen själv eller låt oss göra det.

Klarhet

Få en rättvis bild över ditt företag.

Kunskap

Vi tar tillvara givna möjligheter i fråga om resultatplanering och skattesyften.

Vanliga frågor

När ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket?

Senast sju månader efter bokslutsdatum ska årsredovisningen vara inne hos Bolagsverket.