Bolagsfrågor

Starta, driva och avveckla företag. Och allt där emellan.

Vi hjälper många företagare att gå från tanke till handling. Hos oss får du råden som behövs på vägen. Vi hjälper dig genom företagets alla faser och assisterar dig med de åtgärder som krävs.

Vill du starta en verksamhet hjälper vi dig gärna med råd kring lämplig bolagsform och andra frågor som kan behöva diskuteras igenom som t.ex. finansiering, företagsnamn, affärsplan samt gällande skatteregler.

Detta kan vi bland annat bistå dig med:

  • Att starta, registrera och komma igång med företaget
    När ett företag ska startas har man som ny företagare många beslut att fatta. Vilken bolagsform ska det nya företaget ha? Hur kan verksamheten finansieras och hur ska ett eventuellt delägande fördelas? Många beslut som fattas i startskedet kan få en väsentlig roll längre fram i tiden. Ådemark Ekonomi ger dig de rätta råden som bygger en god grund och stödjer dina beslut inför bolagsbildningen.
  • Att driva företaget (ekonomi, personal, årsredovisning, rådgivning)
    Under ett företags livstid kan det ske en hel del förändringar inom verksamheten. En dag kanske du kommer fram till att du vill byta företagsnamn för att bättre kunna spegla företagets inriktning. Du kanske vill förändra verksamheten så pass mycket att bolagsordningen inte längre stämmer. Och du kanske vill ta in några nya delägare för att finansiera en expansion. Eller också kanske det blir aktuellt att byta företagsform från enskild firma till aktiebolag. Oavsett förändringar och beslut kan vi hjälpa dig med synpunkter och råd.
  • Att avveckla företaget (sälja, överlåta, konkurs, likvidation, fusion)
    Vill du avsluta din verksamhet? Om du önskar avveckla ditt företag ser vi till att det sker korrekt och under ordnade former. Vi hjälper dig även att sätta punkt på ett gynnsamt sätt ur en skattemässig synvinkel.

Från tanke till handling

Få rätt råd genom företagets alla faser.

Starta eget?

Vi kan allt om bolagsformer, finansiering, företagsnamn, affärsplan och skatteregler.
Patrik Ådemark