Skatter och deklaration

Investera i tid och lugn. Lämna skatter och deklaration till oss.

Lovisa Britte

Skattedeklarationen utgör ett underlag för företagets betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att skattedeklarationen blir rätt ifylld, att den skickas in elektroniskt och att betalning sker i rätt tid. Observera att fullmakt ska ha upprättats för att Ådemark Ekonomi ska kunna lämna in skattedeklarationen.

Efter årets slut upprättas bolagsdeklarationer. Om det finns behov bistår vi dig även med din personliga deklaration.

Under året hjälper vi ditt företag att upprätta preliminära inkomstdeklarationer så att du betalar rätt skatt under året och slipper obehagliga restskatter.

Trygghet

Vi ser till att deklarationen blir rätt och betalning sker i rätt tid.

Valfrihet

Vi kan även bistå dig med din personliga deklaration.

Vanliga frågor

Vad är en skatte- och avgiftsanmälan?

Du registrerar ditt företag för skatt genom att lämna en skatte- och avgiftsanmälan. När du gör detta ansöker du om att bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt. På samma blankett anmäler du om du ska vara momsregistrerad och om du ska vara registrerad som arbetsgivare.

Vad är skillnaden mellan F-skatt, A-skatt och FA-skatt?

F-skatten är skatten som du som enskild företagare eller aktiebolag betalar. A-skatten betalas av en fysisk person med skattepliktig inkomst av tjänst. FA-skatten betalar du som har både anställning och företag. Du betalar då A-skatten på din anställning och F-skatten på ditt företag.

Hur beskattas enskilda företagare och delägare i handelsbolag?

Som enskild företagare och ägare i handels- och kommanditbolag betalar du egenavgifter och kommunal skatt för verksamhetens överskott. För inkomster över vissa belopp betalar du även en statlig inkomstskatt.