Bokföring och redovisning

Låt oss sköta bokföringen så har du tid att göra ditt företag framgångsrikt.

Fokusera på det du är bra på och låt oss sköta redovisningen. På det sättet maximerar du vinsten i ditt företag.

Vi utför all löpande bokföring till fasta priser som bl.a. inkluderar hantering av verifikat, kund- och leverantörsfakturor, skatter och moms, övriga betalningar m.m. Du kan givetvis även välja löpande räkning om det är önskvärt, d.v.s. betalning per timme.

Vi vill ge dig valfrihet och flexibilitet. Därför arbetar vi i system som gör det möjligt för dig att antingen lämna ditt material till oss digitalt eller i pappersform.

Vi arbetar i två olika redovisningssystem; Visma och Fortnox och anpassar systemlösningen efter dig som kund. Om du skulle önska kan du givetvis göra en del av redovisningen själv. Systemet Fortnox möjliggör ett samarbete där du arbetar med specifika avsnitt och vi tar hand om andra.

När allt är bokfört och månaden är slut levererar vi resultat- och balansrapport efter dina önskemål. Vi lämnar även kommentarer till månadens utfall.

Tidsbesparing

Vi avlastar dig så att du kan göra annat.

Valfrihet

Gör viss bokföring själv om du vill.

Flexibilitet

Lämna dina underlag digitalt eller i pappersform. Betala till fasta priser eller löpande om du önskar.

Anpassade systemlösningar

Vi arbetar bl.a. i Visma och Fortnox.

Feedback varje månad

Rapporter efter dina önskemål.
Jakob Hörling och Inga Rozmisa-Selicka

Vanliga frågor

Vem har ansvar för bokföringen?

I en enskild firma bär företagaren hela ansvaret.

I ett företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret. Därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos den verkställande direktören samt de som i praktiken utför bokföringsarbetet.

Ansvaret innebär bl.a. att samtliga affärstransaktioner ska bokföras på ett korrekt sätt. Man kommer inte undan från ansvaret att bokföra på ett korrekt sätt för att man anlitar hjälp av någon annan.

Vad betyder god redovisningssed?

Med god redovisningssed menas att du sköter din bokföring i enlighet med de lagar som finns på området och enligt vedertagen praxis i branschen. Vad som karaktäriserar god redovisningssed framgår bl.a. av Bokföringsnämndens allmänna råd.

Hur länge ska bokföring sparas?

Bokföringen, årsbokslutet eller årsredovisningen ska sparas i sju år. Detta gäller även ekonomiska intyg som t.ex. kvitton och fakturor.