Löner och inrapportering

Önskar du en smidigare lönehantering? Låt oss göra jobbet.

Ådemark Ekonomi tar gärna ansvar för lönehanteringen. Om anslutning till FORA eller annan branschorganisation finns kan vi ombesörja rapporteringen till denna aktör.

Kompletta löneunderlag skall finnas oss tillhanda senast den tionde varje månad.

Avlastning

Vi tar ansvar för lönehanteringen.

Ansluten till branschorganisation?

Vi sköter all rapportering åt dig.
Sirwa Hesami