Förslag om fortsatt omställningsstöd

Företag som har minskad omsättning med 40% i maj och 50% i juni och juli i jämförelse med 2019 kan få nytt omställningsstöd.

I juni trädde det första omställningsstödet i kraft för att stötta företag som drabbats ekonomiskt av covid-19. Företag som minskat sin omsättning med 30% i mars och april i jämförelse med motsvarande månader under 2019 kan ansöka om stödet.

Nu föreslår regeringen att omställningsstödet även ska gälla för maj, juni och juli eftersom företag fortsatt påverkas negativt av pandemin. Företag som har minskat sin omsättning med 40% för maj och 50% för juni och juli i jämförelse med samma månader 2019 kan ansöka om det fortsatta stödet.

Stödåtgärden är inte öppen för ansökan ännu eftersom regeringens förslag först måste godkännas av EU-kommissionen.