Vad är inventering?

Lager - Inventering

Vid en inventering räknar du hur många varor eller produkter du har i ditt lager och vad värdet på dessa är. Artiklarna värderas enligt Lägsta värdets princip – det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

Varför inventerar man?

Skattelagstiftningen kräver att lagret inventeras en gång per år. Att inventera oftare än så är bra, då får du bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Före inventering

  • Se till att rätt varor räknas – Vilka varor är på väg in i lagret och vilka är på väg ut? Det är endast inleveranser som tillhör räkenskapsåret som ska räknas.
  • Inventeringsinstruktion – Är ni flera personer som ska hjälpa till med inventeringen? Gör en tydlig instruktion. Tänk på att det kan finnas lagervaror på fler ställen än på lagret.
  • Skriv ut inventeringslistor – Avsätt lite tid till att sortera listan på bästa sätt beroende på hur ditt lager är uppbyggt, exempelvis i lagerplatsordning, innan du skriver ut den. Kan du redan här se något avvikande sparar du tid under själva inventeringsfasen.

Under inventering

  • Utse en ansvarig – Utse en ansvarig person för varje område som ska räknas. Se till att det tydligt framgår i inventeringslistan vem som har räknat vad och när.
  • Markera färdigräknat – Markera de artiklar, hyllor och fack som är räknade.

Efter inventering

  • Kontrollera Inventeringen – Gå igenom utfallet och se över prissättningen och utvärdera. Verkar det rimligt?
  • Skriv ut lagervärdeslista/lagerintyg – Inför revisionen är det bra att förbereda ett lagerintyg. Intyget skrivs under av lageransvarig för att verifiera att allt har gått rätt till, att alla artiklar har räknats och att lagersaldot är korrekt.


Glöm inte följa oss i sociala medier för fler tips, påminnelser och checklistor.

Instagram: @ademark_ekonomi
Facebook: Ådemark Ekonomi AB
LinkedIn: Ådemark Ekonomi AB