Stödmöjligheter under pandemin

Äntligen blir det också möjligt för enskilda näringsidkare att söka ekonomiskt stöd för påverkan av Coronapandemin. Stödet baseras på omsättningstapp och delas upp i perioderna mars-april, maj och juni-juli.

För mars-april krävs ett omsättningstapp på 30% för att få stöd. För maj gäller 40% och för juni-juli måste företagen ha tappat 50% av omsättningen. Omsättningstappet måste vara relaterat till covid-19.

Omsättningsstödet ska lämnas med 75% av tappet men är maximerat till 24000kr per månad. Ansökan ska göras senast 31 januari 2021.

För aktiebolag har en ny omgång med omställningsstöd öppnat upp. Du kan nu söka för perioderna maj och juni-juli. För att söka krävs det att omsättningen har gått ned med 40% jämfört med föregående år för maj och med 50% för perioden juni-juli.