Löner och kontrolluppgifter

Önskar du en smidigare lönehantering? Låt oss göra jobbet.

Ådemark Ekonomi tar gärna ansvar för lönehanteringen. Vid kalenderårets slut upprättar vi kontrolluppgifter till samtliga löntagare och skickar in dessa elektroniskt till Skatteverket. Om anslutning till FORA eller annan branschorganisation finns kan vi även göra rapporteringen till denna aktör.

Kompletta löneunderlag skall finnas oss tillhanda senast den tionde varje månad.

Avlastning

Vi tar ansvar för lönehantering och kontrolluppgifter.

Ansluten till branschorganisation?

Vi sköter all rapportering åt dig.